top of page

Regulamin korzystania z usług Tarot and Life Coaching 

Definicje

Produkt - usługa do wykupienia na stronie, którego autorem/ twórcą jest Sprzedawca. 

Klient/kupujący - osoba pełnoletnia, zdrowa psychicznie.

Sprzedawca usług - dyplomowany coach, taroterapeuta, doradca rozwoju osobistego

Operator płatności - PayPal Holdings, Inc. z siedzibą w San Jose, stan - Kalifornia, Stany Zjednoczone; www.paypal.com/pl/home

Strona - strona internetowa dostępna pod adresem marzenaorlowska90.wixsite.com/tarot

Właścicielem strony internetowej jest: pl.wixsite.com 

Kupujący akceptuje - w chwili składania Zamówienia - niniejszy regulamin, obowiązujący na stronie, a w szczególności poniższy zapis: 

Usługi dostarczane przez stronę są miejscem zdobywania wiedzy. Strona ma charakter motywacyjny i inspirujący. Poprzez zakupienie danej usługi, klient otrzymuje wiedzę i wytyczne metodologiczne z zakresu, który go interesuje. Sprzedawca nie gwarantuje klientowi założonego efektu. Klient jest w pełni odpowiedzialny za to, jak wykorzysta przedstawione mu metodologie oraz jakie wdroży działania po uzyskaniu wiedzy z danego zakresu. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie klienta oraz efekty jego działań. 

Postanowienia Wstępne 

1. Za pośrednictwem strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług, zawartych na stronie, zgodnych z zamówieniem kupującego. 

2. Do wykupienia usługi niezbędne są następujące wytyczne:

  • dostęp do Internetu.

  • przeglądarka internetowa,

  • aktywny adres e-mail.

3. Do korzystania z wykupionej usługi niezbędne są następujące wytyczne:

  • dostęp do Internetu.

  • przeglądarka internetowa,

  • aktywny adres e-mail.

  • możliwość odtwarzania plików video i audio. 

  • przeglądarka do odtwarzania plików "pdf". 

4. Zabrania się Klientowi wysyłania treści bezprawnych.

Prawa własności intelektualnej 

Jedynie do Sprzedawcy przynależą prawa autorskie - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku. Zabrania się rozpowszechniania Produktu bez zgody Sprzedawcy, pod groźbą kary cywilnej lub kary prawnej. 

Kupno Produktu

Usługi dostępne na niniejszej stronie można zakupić w następujący sposób:

1. Zapoznać się z ofertą usług i wybrać produkt/ produkty. 

2. Nacisnąć ikonę "KUP TERAZ".

3. Operatorem płatności jest PayPal. Klient więc zostanie przekierowany na stronę PayPal. 

4. Należy mieć konto na PayPal lub wypełnić formularz (na PayPal) w celu zapłacenia za daną usługę.

5. Kupując produkt, klient jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

6. Usługa zostanie dostarczona Klientowi na adres e-mail lub w postaci rozmowy telefonicznej/Skype/WhatsApp (w przypadku wybrania takiej usługi) po otrzymaniu wpłaty na konto numeru bankowego - Marzena Orłowska-Zygmunt. 

7. Wykupienie usługi jest równoznaczne z zawarciem umowy między Sprzedawcą, a Klientem.

Odstąpienie od umowy 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, w momencie kiedy zamówił usługę, opłacił ją, ale jeszcze z niej nie skorzystał. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail na adres tarotlifecoaching.zmiana@gmail.com.

3. W sytuacji, gdy klient zamówił usługę, opłacił ją i otrzymał na e-mail wykupiony produkt lub w postaci rozmowy telefonicznej, Skype lub WhatsApp, klient nie ma prawa odstąpienia od umowy i żądania zwrotów kosztów. 

Odpowiedzialność za jakość produktu

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług bez wad (jakość nagrania, zdjęć).

2. Klient ma prawo do reklamacji, w sytuacji, gdy zauważy wadę oferowanej usługi. Nieczytelne zdjęcie, zakłócenia w nagraniu audio lub filmiku. 

3. Klient może wysłać reklamację na adres e-mail: tarotlifecoaching.zmiana@gmail.com.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wiadomości.

Marzena Orłowska-Zygmunt prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Prawem Przedsiębiorców). 

Regulamin wchodzi w życie 2.04.2020 roku. 

bottom of page